به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر در پاسخ به این سوال اکوایران در رابطه با دو پرونده باغ ازگل و چای دبش توضیح داد: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.

‌او همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: «از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرارهای لازم‌ آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است.»

‌سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: « دستگاه قضایی در مورد این پرونده‌ها تحت هیچ فشاری قرار نداشته و ندارد و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد».