حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه یکی از سرنشینان این بالگرد بود که در این ویژه برنامه با حضور هادی خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین‌الملل نگاه دقیق تری به شخصیت امیر عبدالهیان داشته‌ایم.