از تجارب گذشته چه استفاده‌ای برای بهبود مدیریت اطلاعات در بحران شده است؟

در جریان سقوط بالگرد حامل رییس جمهور نقاط قوت اطلاع رسانی با هدف مدیریت بحران چه بود و چه نقاط ضعفی به چشم آمد؟

مسئولیت شهروندان فعال در فضای مجازی که در انتقال اطلاعات مشارکت دارند یا به اظهار نظر درباره موضوعات می‌پردازند چیست؟ 

این پرسش‌ها را با دکتر حمید ضیایی‌پرور، کارشناس و پژوهشگر ارتباطات، درمیان گذاشتیم و نظر او را در خصوص ارتباطات بحران جویا شده‌ایم.