به گزارش اکوایران، استراتژی‌ها و شعارهایی که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در کمپین‌های خود انتخاب می‌کنند، می‌تواند تاثیر زیادی روی رای‌دهندگان به‌ویژه جوان‌ها و همچنین رای‌اولی‌ها بگذارد.

کمپین‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، پیام‌هایی را به رای‌دهندگان منتقل می‌کند و رای‌دهندگان هم مطابق با همان پیام‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

سال ۱۹۶۴، لیندون بی جانسون، صرفا با یک فیلم تبلیغاتی کمپین خود را پیش برد و توانست با این ادعا که قرار نیست مانند حریف جمهوری‌خواه خود، جنگ هسته‌ای به راه بیندازد، رای مردم را به دست آورد.

کمپین‌های انتخاباتی از طریق مناظره، تبلیغ و همچنین ارتباط حضوری، به رای‌دهندگان این امکان را می‌دهند که نامزدهای انتخاباتی را مورد ارزیابی قرار دهند. در واقع این کمپین‌ها، محل آزمون و آزمایش به شمار می‌آیند.

هر یک از نامزدهای انتخابات، در کمپین‌های انتخاباتی خود نشان می‌دهند که قرار است چه برنامه‌ها و سیاست‌هایی را دنبال کنند. رای‌دهندگان هم براساس همین برنامه‌ها، درباره رای دادن، تصمیم‌گیری می‌کنند.

از زمانی‌که کمپین‌های تبلیغاتی وارد تلویزیون شدند و مناظره‌ها شکل گرفت، تصمیم‌گیری برای رای‌دهندگان هم تسهیل شد. در واقع همه می‌توانند به آرا و نظرات نامزدها از طریق مناظره‌های تلویزیونی، دسترسی پیدا کنند و سپس براساس مشاهداتشان تصمیم بگیرند.

طی همین کمپین‌ها، نامزدهایی که بیشترین ابتکار عمل را به خرج دهند و به شکل‌های نوآورانه‌ای، استراتژی‌های سیاسی خود را به نمایش بگذارند، می‌توانند بیشترین آرا را به دست آورند.

کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری فقط ابزاری برای رای‌دهندگان نیستند، آن‌ها در حقیقت خودشان بخشی از دموکراسی به شمار می‌آیند. آزادی نمایندگان در ارائه سیاست‌ها و ایده‌هایشان در قالب کمپین‌های متنوع و خلاقانه، بخشی از فرایند دموکراتیک در انتخابات به شمار می‌آید.

در ویدیوی بالا به بررسی برخی از موفق‌ترین کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در جهان پرداخته شده است.