حسین علایی، استاد دانشگاه درباره اهمیت سیاست خارجی گفت: «تمامی نامزدها اعلام کرده‌اند که مشکل اساسی در جامعه ایران، اقتصاد و معیشت مردم است و همه می‌خواهند اقتصاد را بهبود و توسعه دهد.»

وی در پاسخ به اینکه اقتصاد چگونه بهبود می‌یابد، افزود: «مهمترین مانع پیشرفت اقتصاد ایران مسئله فشارهای خارجی است و اگر ایران تحریم نبود، وضعیت اقتصادی بسیار متفاوتی داشت.» وی تاکید کرد که اگر ایران می‌توانست به راحتی نفت و گاز خود را صادر کند، بلافاصله هزینه‌هایش حداقل ۲۰درصد کاهش پیدا می‌کرد.