حسن نمک دوست تهرانی، روزنامه نگار و متخصص ارتباطات نام این حرکت را یک اعتراض جذاب و متفاوت گذاشته است. نمک دوست می گوید این اعتراض فقط به بخشی از کاندیدا یا بخشی از سیاسیون نبود، بلکه می شود گفت که همه کسانی که در سال های بعد از انقلاب به نوعی در قدرت بودند، از اصولگرا تا اعتدالگرا و اصلاح طلب را مورد خطاب قرار داد و نمی شود این پیام را صرفا برای اصولگرایان در نظر گرفت.