کاظمی گفت: «تا آخرین دوره‌ای که آقای روحانی رئیس جمهور شد، از نظر مردم، انتخابات یک ابزار مهمی بود برای تغییر اجتماعی مهم در جامعه. اما از سال ۱۴۰۰ به بعد مردم متوجه شدند که این ابزار خیلی کار نمی‌کند. خود ابزار مشکل دارد، طبیعتا از این ابزار فاصله می‌گیرند و به فکر راهکارهایی دیگری برای تغییر اجتماعی می‌روند. یکی از راهکارها جنبش اجتماعی است.»

او تاکید می‌کند که رأی سال ۹۶ به روحانی و شوراها رأی اصلاح‌طلبان نبود: «رأی ناراضیان جامعه بود که تصور می‌کردند از راه ابزار انتخابات می‌توانند، تغییر را در جامعه ایجاد کنند.»