این دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دو راه متفاوت را برای برجام می‌بینند، یک طرف می‌گوید با توجه به هزینه‌های تحریم‌ها باید به سمت گفت و گو و مذاکره حرکت کرد، اما طرف مقابل معتقد است با اتکا بر ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای می‌توان بدون امتیاز دادن مسئله مذاکرات را مدیریت کرد.