او می‌گوید: «هم می‌شود براساس فضای مجازی متوجه شد که در اذهان جامعه چه می‌گذرد اما شرطی دارد و آن هم این است که ما خود را محل رجوع در فضای مجازی ندانیم.»

او در ادامه درباره میزان دسترس‌پذیری فضای مجازی در جامعه هم توضیحاتی داد.