امروز در بازار سکه اتفاق جدیدی رخ داد. ماموران اتحادیه به برخی از سکه‌فروشی‌ها سرک می‌کشیدند. اینبار بهانه مراجعه پایش قیمت نبود بلکه عیارسنجی سکه‌های فروشی بود. برخی از سکه‌فروشان می‌گفتند تست عیار سکه میدانی شده است.

اما در بازار فقط این اتفاق عجیب نبود. حرکت ناهمسوی دلار و یورو هم تعجب برانگیز است. درحالی دلار کانال ۴۰ را از دست داد و وارد دامنه ۳۰ شد که یورو در دامنه ۴۰ پیشروی می‌کند و وارد کانال ۴۳ هزار شد. 

این درحالیست که برابری جهانی این دو ارز هم تغییری نداشته یا حداقل یورو نسبت به دلار تقویت نشده است. دو دلیل برای این اتفاق عجیب عنوان می‌شود.

جزییات بازار ارز و سکه امروز ۱۴ دی ۱۴۰۱ را در «کف بازار» ببینید.