علی مرتضوی، تحلیل‌گر بازارهای مالی از قبرس در برنامه «واچ‌لیست» به پوند انگلیس پرداخته و روند نزولی آن را زیر ذره‌بین قرار داده است.