موضوع بعدی که فرزین به آن پرداخت به تراز تجاری کشور مربوط میشد؛ او معتقد است تراز تجاری کشور مثبت است و فقط تراز گمرکی منفی است.

به گفته فرزین دلیل منفی بودن تراز گمرکی هم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است که در راستای حمایت از تولید بانک مرکزی انجام داده است.

در بخش دیگر رئیس کل بانک مرکزی گفت: به زودی ارز را پیش‌فروش خواهیم کرد تا اطمینان خاطر را در مورد نرخ ارز به وجود بیاوریم در این خصوص ابتدا پیش فروش ارز یک ماه را دنبال میکنیم و تا ۶ ماه می رسانیم.

به گفته او سال آینده سیاست اصلاح نظام بانکی را دنبال خواهیم کرد، سیاست های اصلاحی سال آینده پرهزینه است اما باید انجام شود.