مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه کمیسیون خدمات شهری گفت: امروز به دلیل برخی از نارضایتی ها در حوزه رفت و روب جلسه ای حوزه رفت و روب در کمیسیون خدمات شهری برگزار می‌شود و قرار شده تا نقطه نظرات سازمان پسماند و شهرداران مناطق در کمیسیون مطرح شود.

وی با بیان اینکه این طرح جمع آوری جدید در دو منطقه بصورت پایلوت اجرایی خواهد شد گفت: مردم از نظافت شهر راضی نیستند و برهمین اساس به دنبال ایجاد طرح جدید در حوزه رفت و روب هستیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران درباره این طرح جدید گفت: چند سالی است که قیمت فهرست بها شامل هزینه رفت و روب و خودروی پیمانکاران به روز نشده است و پیمانکاران از ماشین های قدیمی و فرسوده استفاده می‌کنند.

پیرهادی ادامه داد: قیمت فهرست بهایی که امروز در تهران اجرایی میشود متعلق به سال‌های قبل است و در مقایسه با سایر شهرها پیمانکاران تهران چند برابر بیشتر دریافت می‌کنند و این منجر به این شده تا پیمانکار اقدامات لازم را انجام ندهند.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال ریشه یابی مسائل هستیم گفت: و بدنه شهرداری می‌دانند که پیمانکاران چه میزان دریافت می‌کنند تعداد ماشین و ساعت فعالیت آنها یکسال نیست و باید بصورت واقعی تنظیم شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد: معاونت خدمات شهری مدلی را آماده کرده و پیشنهاد ما این است به دلیل اهمیت رفت و روب این طرح ابتدا در دو منطقه اجرایی شود.

پیرهادی با بیان اینکه در طرح جدید فهرست بها اصلاح می‌شود گفت : در طرح جدید فهرست بها که شامل تعداد کارگران ، هزینه ماشین آلات، هزینه راننده، هزینه رفت و روب و... است مشخص خواهد شد

وی گفت: شهردار تهران نیز چندی پیش در صحن شورا اعلام کرد که قرار است 15 هزار سطل خریداری شود و روش رفت و روب جدید شود.