به گفته او،‌ طی سه مرحله قسمت‌هایی از پارک ایرانیان پاکسازی شده است و بخش اعظمی نیز از واحدهای تجاری که بدون هماهنگی برخلاف ضوابط و مقررات ساخته شده‌اند تخریب شده است و باز هم تاکید می‌کنیم که صف مردم با ویژه‌خواران و فرصت‌طلبان، زمین‌خواران و سودجویان جدا خواهد بود و قطعا مدیریت شهری به افرادی که مستحق باشند کمک خواهد کرد.