اما سوال اینجاست که این نوع از تشویقی ها تا چه اندازه می تواند به تسریع جریان نوسازی در بافت فرسوده کمک کند؟ آیا گره نوسازی بازسازی می شود؟

سعید اسلامی بیدگلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این برنامه متراژ به این سوالات پاسخ داده است.