وزیر آموزش و پرورش از تعطیل نشدن مدارس سایر کشورها در زمانی آلودگی هوا و وضعیت مشابه ایران خبر می‌دهد، آیا واقعا چنین است؟ راهکار جایگزین برای حفظ سلامت دانش‌آموزان و برقراری آموزش باکیفیت حضوری چیست؟