به گزارش اکوایران ،شهردار تهران به تازگی در صحن شورای شهر تهران اقدامات دولت سیزدهم در حوزه پایتخت و قبول تعهداتش نسبت به شهرداری را بی‌نظیر توصیف کرد.اما گزارش خزانه دار شورای شهر تهران نشان می دهد دولت در 11 ماهه نخست سال به هیچ کدام از تکالیف اش در برابر شهرداری عمل نکرده است .

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در خصوص گزارش خزانه دار شورای شهر می گوید :  معلوم شد تا پایان بهمن ماه دولت به هیچ کدام از تعهداتش عمل نکرده؛ نه در یک سوم بلیط مترو و اتوبوس، نه در عوارض نوسازی بافت فرسوده و نه در جرایم راهنمایی و رانندگی. ظاهرا قراردادی امضا شده و پذیرفتند که پرداخت کرده و باید محاسبه کنند. می دانید شیوه محاسبه آنها با ما متفاوت است و معلوم است اعداد و ارقامی که مدنظرمان است هیچ وقت محقق نخواهد شد.

 او به اکو ایران می گوید : در زمان بررسی بلیت مترو هم از شهرداری پرسیدم که آیادولت سهم خود را از بلیت مترو پرداخت کرده است که پاسخ دادند ، پرداختی نشده اما قبول کردند که یک سوم سهم خود را پرداخت کنند ، تا این رقم به حسابرسی برود و آنها محاسبه کنند ، یک سوم سهم دولت چقدر می شود و بعد تایید شود رییس جمهور برروی آن دستور دهد و سپس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برود 6 ماهه سال 1402 هم این پول پرداخت نمی شود . چطور می شود اطلاعات به این مهمی را به اشتباه در اختیار شهردار تهران قرار می دهند، وقتی شهردار تهران از تریبون رسمی شورا اعلام می کند که دولت همه بدهی هایش را به ما پرداخت کرده از جمله یک سوم سهم بلیت اتوبوس و مترو و جرایم راهنمایی و رانندگی را و مادر گزارش خزانه دار می بینیم که تا پایان بهمن ماه صفر است .

امانی در خصوص این که به نظر می آید بیش از این دولت به شهرداری کمک کند ، شهرداری کمک حال دولت است هم پاسخ می دهد : حتما همین گونه است شما کافی است هر روز روزنامه همشهری را ببینید که از خود دولت خیلی قوی تر و جدی تر دارد برای کارهای شده و نشده دولت تبیلغات می کند و از آن طرف هم مسکن که دین دولت به مردم است به اولویت اصلی شهرداری تهران تبدیل شده در حالی که نیاز اصلی شهر تهران حل چالش ترافیک وآلودگی هوا است .

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر می آید شهرداری در حوزه مسکن هم توفیقی نداشته است گفت : دست کم این موضوع مطرح می شود ، شنبه های امید و افتخار به آن اختصاص داده می شود و البته تنها کلنگ می زنند .