برای تشویق سازمان‌ها و ارگانها جهت دریافت کارت یکساله قرار شد ۲۰ درصد نسبت به حالت عادی تخفیف داشته باشیم و از سال آینده پکیج های سالانه فعال خواهند شد و مابقی موارد مانند سال گذشته است. 

عوارض خودروهای برقی و هیبریدی نیز همچنان صفر تعیین شد و مقرر شد تخفیفی ۲۰ درصدی برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر هم اعمال شود. در سایر موارد، عوارض مانند سال گذشته خواهد بود. 

افندی‌زاده با اشاره به وضعیت پایانه شرق گفت: در این پایانه سعی شده مهمترین امکانات ایجاد شود و به دلیل تنوع امکانات این پایانه نیاز به منابع است و سعی شد از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی این منابع تامین  شود. 

برخی می‌گویند پایانه شرق باید با تدریج به بخش جدید منتقل شود اما شرط اصلی آن اتصال سیستم حمل و نقل عمومی به پایانه است. اقداماتی در این جهت انجام شده اما بخش خصوصی هنوز وارد عمل نشده است و برای باقی مانده پروژه نیازمند مصوبه هستیم و اگر این موضوع در کمیسیون مربوطه تصویب شود باقیمانده کار در سال آینده به اتمام می‌رسد