وی افزود: در مورد چهارراه ولیعصر به عنوان پرترددترین چهارراه کشور که مکان‌های فرهنگی متعددی اطراف آن قرار گرفته است و از جمله آن بوستان دانشجو است باید در ساماندهی آن به گونه‌ای عمل کنیم که بوستان دانشجو بتواند محل حضور خانواده‌ها شود.

نادعلی تأکید کرد: در همین راستا در این محدوده در حوزه ساماندهی، موضوع ساماندهی دستفروشان در حال انجام است و در خصوص ساماندهی بوستان دانشجو که تبدیل به محل حضور خانواده‌ها شود باید مباحثی همچون حجم زیاد معتادان متجاهر و ترنس‌ها مورد توجه قرار گیرد و برای آن فکری شود. راه حل این موضوع نیز در حال بررسی در قرارگاه اجتماعی است تا با کمک بهزیستی تصمیم گیری لازم انجام شود.