شادی مالکی با بیان این که  کمک دوربین‌های مکانیزه و گشت‌های ویژه، عملکرد تاکسی‌های پایتخت در ایام نوروز رصد و کنترل می‌شودگفت: به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات در سطح‌شهر برای مسافران ، تمهیدات و اقدامات اجرایی ویژه‌ای را پیاده‌سازی کردیم تا علاوه بر رصد عملکرد تاکسی‌ها در سطح شهر تهران، طی توافق نامه با شرکت کنترل ترافیک، گشت‌های نظارتی را در کلیه ایستگاه‌ها و پایگاه‌ها و خطوط مستقر کردیم.

وی در ادامه یادآور شد: ضمن اینکه در روزهای پایانی سال به منظور کاهش زمان انتظار مسافرین در خطوط پر تراکم ، ۸۰۰ دستگاه تاکسی و ون کمکی، در خطوط به صورت سیار در دو شیفت صبح و بعدازظهر فعالیت داشتند.