به گفته او هر یک روزی که این تایید عقب بیفتد مردم از برخورداری از نزدیک به هزار واگن عقب خواهند افتاد. اگر اشکال هم از ماست بگویند رفع کنید. بحثی نیست؛ ما نمی‌گوییم اشکال از آنهاست بلکه می‌گوییم باید دلسوزانه پیش برویم نه اداری. اینکه می‌گویند طرح فعلا باقی بماند، درست نیست.

چمران با تاکید بر اینکه مترو پیش از این نیز کارشناس تایید بوده است، گفت: اگر شرکتی دیگر تایید کند باید دو تا سه میلیارد تومان هزینه شود و ما نمی‌خواهیم هزینه اضافی صرف شود.