به گفته او فردی خاص در این وزارتخانه مانع فعال شدن این قرار داد شده است اما مدیران شهری زمستان سال گذشته از قطعی شدن این قرار داد سخن گفته و وعده داده بودند اولین قطارهای چینی تا ۱۲ ماه دیگر به تهران می رسد .

محسن هاشمی در گفت و گویی که اسفند ۱۴۰۲ با اکو ایران داشت از نشانه‌های فعال نشدن این قرار داد گفته بود و به شهرداری پیشنهاد کرده بود در این خصوص با مردم شفاف باشند تا هر کجا کارشکنی صورت گرفت بتواند مقصر را به مردم اعلام کند .

او تاکید داشت زمانی این قرار داد فعال می‌شود که نشانه‌های ساخت این واگن‌ها در کارخانه واگن‌سازی تهران هم دیده شود.