موضوعی که جعفرتشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم آن را تایید می‌کند و به اکوایران می گوید:‌ بی توجهی نیروی خدماتی باعث ایجاد مشکل در بخش سیگنالینگ این خط شده بود. او درخصوص فرسودگی این خط هم توضیح می‌دهد: خط ۵ از قدیمی ترین خطوط مترو است و نیاز به تعمیرات مستمر دارد و به همین دلیل اعتبار خوبی در بودجه ۱۴۰۳ برای نگهداشت این خط درنظر گرفته شده است.