براساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز -دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ - در شرایط قابل قبول قرار دارد. به طوری که وضعیت آلاینده شاخص ( PM۲.۵) هم‌اکنون عدد ۷۵ را نشان می‌دهد. این در حالی است که ۱۷ ایستگاه در وضعیت قابل قبول (زرد) و یک ایستگاه( شهرری.منطقه ۲۰) در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) قرار دارند. 

همچنین در ۳ ایستگاه (دانشگاه علم و صنعت.منطقه ۴، سرخه حصار.منطقه ۱۳ و شهرک چشمه.منطقه ۲۲) وضعیت پاک (سبز) ثبت شده است.

  شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۶۱ و وضعیت قابل قبول قرار داشت.

بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران، ایستگاه سرخه‌حصار در منطقه ۱۳ با شاخص ۲۹ و قرار گرفتن در وضعیت پاک، بهترین شرایط و ایستگاه شهرری در منطقه ۲۰ با شاخص ۱۰۵ و قرار گرفتن در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس آلوده ترین نقطه را در شهر تهران دارند.

تهران از ابتدای امسال تاکنون ۵ روز هوای پاک و ۴۲ روز قابل قبول را تجربه کرده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته ۸ روز هوای پاک، ۳۸ روز هوای قابل قبول و یک روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.