او ادامه می‌دهد : قرار بر این است که از خرداد کار تعویض یونیت‌های برقی انجام شود و به مرور طی ۷ تا۸ سال آینده این یونیت‌های برقی حذف شود . در سایر کشورهای دنیا پل‌های عابر پیاده به این صورت نیست زیرا برخی معتقدند با حذف پل‌های برقی فقط صورت مسئله پاک می‌شود . آقا میری معتقد است که در کنار بیمارستان‌ها یا ادارات دولتی برای استفاده افراد دارای معلولیت می توان از آسانسور استفاده کرد . همچنین پیشنهاد وی برای جایگزینی پله‌های مکانیزه پله‌های ۱۰ سانتی متری که به پله‌های گام معروف است که از تخت جمشید الگو برداری شده یا ایجاد رمپ یا شیب ملایم است .