به گزارش اکوایران، بیشترین معاملات از کل 1500 معامله مسکن ثبت شده شهر تهران طی اولین ماه سال جاری، در مناطق 5 و 10 تهران رخ داده است. در مقابل مشاهده می‌شود مناطق 19، 20، 21 و 22 کمترین معاملات را در ماه مورد بررسی تجربه کرده‌اند. 

کدام مناطق بیشترین میزان معاملات را داشته‌اند؟ 

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد در اولین ماه 1403 مجموعا هزار و 508 معامله در مناطق 22گانه تهران صورت گرفته که به‌طور کلی حدود 14.2 درصد پایین‌تر از ماه مشابه در 1402 است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تعداد معاملات مسکن در اولین ماه 1403 در منطقه 5 با 189 معامله به ثبت رسیده است و منطقه 10 نیز با 161 معامله در رتبه دوم بیشترین میزان معاملات قرار دارد. در مقام بعدی منطقه‌های 4 و 2 به ترتیب با 130 و 123 معامله نیز رتبه چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. 

آمار مربوط به قیمت مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه 5 و 10 به‌طور میانگین حدود 102 و 63 میلیون تومان بوده است. هر یک متر مربع در مناطق 2 و 4 نیز به ترتیب حدود 126 و 89 میلیون تومان معامله شده است. 

 مشاهده می‌شود منطقه 22 و 19 نیز با حدود 13 تا 15 معامله طی فروردین ماه کمترین حجم معاملات را داشته‌اند. منطقه 20 و 21 نیز به ترتیب با 18 و 22 تعداد معاملات در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. بر اساس بررسی‌ها قیمت هر یک متر مربع مسکن در مناطقی با کمترین تعداد معامله در مناطق 19 و 20 حدود 43 تا 46 میلیون بوده و در مناطق 21 و 22  به ترتیب معادل 62 و 71 میلیون تومان رقم خورده است. 

1403022302

کاهش ماهانه تعداد معاملات مسکن در مناطق 22گانه تهران

به‌طور کلی در قیاس با اسفند 1402 مناطق 22، 2 و 5 بیشترین کاهش در تعداد معاملات را تجربه کرده‌اند که از میان آن‌ها منطقه 2 و 5 همچنان جزو مناطق پر معامله تهران طی فروردین سال جاری بوده‌اند. 

در مقابل مشاهده می‌شود مناطق 15، 18 و 12 کمترین افت تعداد معامله را در فروردین 1403 تجربه کرده‌اند که به ترتیب تعداد معاملات صورت گرفته در آن‌ها معادل 89، 49 و 37 معامله بوده است. 

بر اساس اخرین آمار قیمت هر یک متر مربع مسکن در مناطق 22گانه تهران به‌طور میانگین حدود 81 میلیون و 630 هزار تومان است که نسبت به اسفند ماه کمتر از 1 درصد و در مقایسه با فروردین 1402 حدود 22.9 درصد رشد داشته است.