به گزارش اکوایران، مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: اتوبوس های ملکی شرکت واحد نوسازی شده و دارای کولر هستند. اتوبوس های مربوط به بخش خصوصی که قدیمی هستند جایی برای تعبیه کولر ندارند و فاقد این امکان هستند.

وی ادامه داد: به مرور زمان با نوسازی این اتوبوس های خریداری شده، اتوبوس های قدیمی کنار گذاشته خواهد شد.تمام اتوبوس های ملکی شرکت واحد مجهز به کولر هستند و رانندگان موظف هستند که با گرم شدن هوا کولرها را روشن کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه داد: اگر شاهد تردد اتوبوسی که کولر آن خراب شده در خطوط باشیم، آن را به پایانه جهت تعمیر منتقل خواهیم کرد.