جز یک طبقه قبر رایگان که در زمان مرگ هر تهرانی به وی می‌رسد، دو طبقه از سه طبقه از قبور قطعات روز بهشت زهرا حدود ۳۸۰ درصد گران شد و باید برای هر طبقه ۱۵ میلیون پرداخت شود.

البته شورایی‌ها مجوز دادند تا این ۳۰ میلیون قسطی پرداخت شود ناصرامانی عضو شورای شهر تهران می‌گوید این لایحه با کم‌ترین رای یعنی ۱۰ رای از ۱۹ عضو حاضر به تصویب رسید و تعدادی از اعضا با افزایش ۳ تا ۵ برابری خدمات در بهشت زهرا مخالف بودند.