پسر ۱۴ ساله است. از هفت سالگی کار کرده، عاشق ریاضی و ماشین بنز است و دوست دارد، وقتی بزرگ شد، تعمیرکار ماشین شود. زندگی او به مرد شباهتی ندارد مگر در یک خاطره، خاطره‌ دستگیری.

فعالان حقوق کودک بارها از خاطرات کودکان کار پرده‌برداری کردند، خاطراتی که یک سر آنها به طرح‌های دولتی درباره کودکانی که کار می‌کنند، ختم می‌شود. فعالان حقوق کودک می‌گویند، ساماندهی، توانمندسازی و حتی جمع‌آوری اسامی طرحی هستند که از نظر آن‌ها ماهیتش یکسان است؛ دستگیری.

سوگل دانائی، خبرنگار اکوایران در این مستند به سراغ کودکان کار دیروز و امروز رفته و از خاطرات آن‌ها درباره طرح‌های بهزیستی روایت کرده است، فعالان حقوق کودک هم نظرات خود را درباره این طرح‌ها مطرح کردند.

*این مستند به زودی از وب‌سایت و صفحه یوتیوب اکوایران منتشر می‌شود