مهرداد زاهدیان، مستندساز در نشست بررسی وضعیت و تاریخچه خیابان لاله‌زار که در دانشگاه تهران برگزار شده بود، توضیح داد که بعد از انقلاب ۵۷ خیابان لاله‌زار چه سرنوشتی داشت؟