به گزارش اکوایران، بررسی‌ فایل اجاره‌بهای مشاوران ملکی در پایتخت نشان می‌دهد که برای رهن کامل واحدی با 50 مترمربع زیربنا و دارای امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری در منطقه 2 تهران، دست‌کم باید 600 میلیون تومان بودجه داشت؛ اگر این از این امکانات یا برخی از آن صرف نظر کنیم، حداقل بودجه برای رهن کامل چنین واحدی، 500 میلیون تومان است.

در محله پونک برای واحدی 50 متری و 9 سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، 250 میلیون تومان رهن و 17 میلیون تومان اجاره ماهانه و در محله سعادت آباد‌ برای واحدی با این متراژ و 23 سال ساخت و بدون امکانات، 180 میلیون تومان رهن و 13 میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.

در کوی فردوس،  برای رهن یک واحد با این متراژ و 5 سال عمربنا و دارای امکانات مذکور، 700 میلیون تومان رهن و 100 هزار اجاره ماهانه و در محله طرشت، برای واحدی 50 متری و 28 سال ساخت، بدون آسانسور، پارکینگ و انباری، 500 میلیون تومان رهن و 100 هزار اجاره ماهانه تعیین شده است.

در محله کوی فردوس، برای رهن کامل واحدی با این متراژ و دارای امکانات و مشاعات خاص، یک میلیارد تومان تعیین شده است.

photo_2024-06-24_13-36-05