برنامه اخبار

آیا مشمول کارت رفاهی ۷ میلیونی می شوید؟

بانک مرکزی در راستای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی را به ۵ بانک ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه ابلاغ کرده ست؛

البته فعلا بانک ملی به طور مقدماتی این طرح را شروع کرده و به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی حداکثر تا دو هفته دیگر سایر بانک های عامل هم این امکان را دارند که کارت های رفاهی را در اختیار متقاضیان دهند. اما این کارت ها به چه کسانی تعلق می گیرد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد