به زودی در این باکس اطلاعاتی درباره انتخاب بارگزاری خواهد شد.

این پاراگراف دوم است که برای نمایش راحت تر اینجا نوشته شده است.

اونس طلا در حال صعود هست و آخرین فرصت های خرید طلا در پیش روست.