آیا هدفمندی و افزایش قیمت سوخت تورم زاست؟ آیا این ادعا که گران‌شدن بنزین و گازوئیل و برق و گاز باعث تورم می‌شود، درست است؟

در کوتاه مدت و بلندمدت چه تفاوتهایی وجود دارد؟

در گفتگوی اکوایران با جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجنیا تک به این سوالات پرداخته ایم.