بودجه در لایحه سال ۱۴۰۱ ده درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. در حالی که سهم فروش نفت افزایش نداشته و فروش اوراق کاهش داشته است، برای درآمدهای مالیاتی دولت ۶۰ درصد رشد پیش‌بینی شده است.

بار اصلی این افزایش مالیات بر دوش شرکت‌های غیردولتی بوده است که رشدی ۱۴۵ درصدی را تجربه کرده است، این در حالی است که مالیات بنیادهای انقلاب اسلامی نسبت به قانون بودجه امسال، هیچ رشدی نداشته است.