چین، عضو مشکل‌ساز سازمان تجارت جهانی!

وضعیت شاخص‌های اقتصادی چین در سه ماه اخیر بهتر شده و این بهبود بر دیگر اقتصادها اثرات مثبت خواهد داشت. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با اکثر اقتصادهای دنیا مبادلات تجاری گسترده دارد و در سیستم قیمت‌گذاری و بسیاری مسائل دیگر اثرگذار است. جیسوس کوری، اقتصاددانی که مذاکره کننده ارشد مکزیک در پیمان تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا بود و یکی از هشت نامزد ریاست بر سازمان تجارت جهانی است، درباره نقش چین در ساختار تجارت جهانی و تغییراتی که در این حوزه باید رخ دهد توضیح می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد