ترامپ برای غلبه بر چین، باید زبان آلمانی یاد بگیرد!

تنش در روابط چین و آمریکا از ابتدای استقرار ترامپ در کاخ سفید افزایش یافته و به ویژه در ماه‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده است. هر هفته ترامپ اقدامی علیه چین انجام می‌دهد و این نگرانی وجود دارد که توافق تجاری دو طرف به خطر افتد. توماس فریدمن، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز می گوید ترامپ برای مقابله با چین باید زبان آلمانی یاد بگیرد. او درباره تنش‌های موجود بین آمریکا و چین، منظوری که از بیان این جمله دارد و تنها راهی که ترامپ می تواند از طریق آن بر چین غلبه کند توضیح می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد