در این اوضاع پرآشوب چگونه سرمایه‌گذاری کنیم ؟

سرمایه گذاران در بازارهای مالی این روزها با ابهام‌های عمیق در زمینه‌های گوناگون مواجه هستند و تصمیم‌گیری برای آنها دشوار است. به ویژه آن دسته از سرمایه‌گذاران که دیدگاه بلندمدت ندارند دچار سردرگمی بیشتر هستند. حالا این سوال مطرح است، در این اوضاع پرآشوب چگونه سرمایه‌گذاری کنیم؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد