تفاوت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی چیست؟

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دو نهاد بین‌المللی هستند که در چند دهه اخیر به فعالیت خود ادامه داده‌اند و درباره نقش آن‌ها در اقتصاد جهان دیدگاه‌های مثبت و منفی مطرح است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند ضروری است تغییراتی در وظایف این دو نهاد و روش‌های اجرای این وظایف ایجاد شود. این دو نهاد هر پاییز در واشنگتن نشست دارند و در آن، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مهم جهان مطرح می‌کنند. آیا شما با این دو نهاد و تفاوت‌های آن‌ها آشنا هستید؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد