درباره نوسان های شدید شاخص های مالی و زمان پایان بحران کنونی دیدگاه های مختلف مطرح شده است.

لئون کوپرمن، سرمایه گذار و مدیر شرکت سرمایه‌گذاری دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت بورس و زمان احتمالی بهبود شرایط بازار مطرح کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد