معمولا چنین جهش‌هایی در اقلام کالایی شدت کمتری دارد و عقب‌ماندگی حاصل از جهش در بازار دارایی، سال‌ها با ما می‌ماند. علت چیست؟ مگر تورم برای همه کالاها و خدمات نیست؟

تیمور رحمانی، اقتصاددان پاسخ می‌دهد.