در ظاهر صورت مسئله ساده است، درآمد ما اگر به دلار تبدیل شود در قیاس با دیگر کشورها وضعیت مطلوبی ندارد، و به همین دلیل هزینه ها نیز باید متناسب با آن باشد نه متناسب با بازار جهانی برای جلوگیری از قاچاق.

اما کمی بررسی نشان می دهد که مسئله پیچیده تر از آن است که با چرتکه دلار-ریال قابل حل باشد. سوال اساسی اینجاست؛ آیا واقعا درخواست افزایش دستمزد درست است؟ مطالبه درست از دولت‌ها چیست و لازم است چه انتظاری از دولت داشته باشیم.