به گزارش اکوایران؛ بنا به گزارش منتشر شده از مرکز آمار ایران از تورم سالانه دهک های هزینه ای در اردیبهشت 1401، نرخ تورم سالانه کل برای دهک اول که فقیر ترین دهک جامعه محسوب می شود از سایر دهک ها بالا بوده است. همچنین آمار ها نشان می دهد تورم اقلام خوراکی در یکسال گذشته به طور چشمگیری بالاتر از تورم غیر خوراکی ها و  خدمات بوده است. از منظر اقتصاد کلان این امر به معنی فشار تورمی بالا بر روی اقشار فقیر جامعه است. 

بالاترین تورم برای فقیر ترین مردم

نرخ تورم سالانه کل در اردیبهشت سال جاری 38.7 درصد به ثبت رسیده است، به بیان ساده تر سطح عمومی قیمت ها در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1401 نسبت به سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1400 بالغ بر 38 درصد افزایش داشته است. تورم سالانه برای دهک های هزینه در دومین ماه سال جاری از بازه 37.7 تا 41.2 به ثبت رسیده است که کم ترین تورم متعلق به دهک نهم و بیشترین تورم سالانه به دهک اول که فقیر ترین دهک جامعه محسوب می شود اختصاص یافته است.

 بررسی ها نشان می ده تورم سالانه برای های فقیر جامعه در مقایسه با دهک های ثروتمند جامعه بیشتر بوده است، به طوری که میانگین تورم برای پنج دهک فقیر تر 40 درصد و میانگین تورم برای پنج دهک ثزوتمند تر 38 درصد بوده است. بر همین اساس می توان اذعان داشت در یکسال گذشته تورم مهمان سفره فقرا بوده است. البته تورم ماهانه اردیبهشت برای دهک های بالاتر بیشتر از دهک های پایین بوده است.

photo_2022-05-29_14-51-23

تورم سالانه خوراکی ها

تورم سالانه خوراکی در اردیبهشت 1401 حدود 49.2 درصد به ثبت رسیده است. تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات برای دهک های هزینه اختلاف چندانی نداشته است، به بیان ساده تر تمامی دهک های هزینه ای از منظر خوراکی ها یک میزان تورم را حس کرده اند. بالاترین تورم سالانه خوراکی در اردیبهشت ماه به دهک دهم که ثروتمند ترین دهک جامعه محسوب می شود با 50 درصد تعلق دارد. کم ترین تورم نیز به دهک سوم با تورم سالانه 48.6 درصد تعلق دارد. این شاخص برای دهک اول که فقیر ترین دهک است 49.3 درصد برآورد شده است.

تورم پایین برای اقلام غیر خوراکی

تورم سالانه اقلام غیر خوراکی در دومین ماه سال جاری 33.3 درصد به ثبت رسیده است. پایین ترین تورم سالانه اقلام غیر خوراکی در اردیبهشت 1401 برای دهک ششم با 31.7 درصد بوده است، بالاترین تورم نیز در این شاخص به ثروتمند ترین دهک ایران با 35 درصد تعلق دارد. تورم غیر خوراکی برای دهک اول نیز 32.1 درصد برآورد شده است.

به کلی می توان گفت که تورم سالانه غیر خوراکی ها و خدمات در اردیبهشت 1401 برای دهک های یکم تا نهم در یک محدوده قرار دارد و تنها دهکی که تورمش کمی با سایر دهک ها در این شاخص اختلاف دارد دهک دهم است.

ابهامی در تورم سالانه دهک ها است؟

همانگونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد تورم سالانه کل در اردیبهشت ماه برای دهک های فقیر تر و الخصوص دهک اول بالا تر بوده است. این موضوع در حالی رقم خورده است  که تورم اقلام خوراکی و هم تورم اقلام غیر خوراکی برای دهک دهم بالا تر از دهک اول بوده است، با این حال چگونه تورم سالانه کل برای دهک اول بالاتر از دهک دهم است؟

به طور کلی اقلام خوراکی در سبد مصرفی دهک های فقیر تر سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهد تا سهم خوراکی ها در سبد مصرفی دهک ها بالاتر. به بیان ساده تر چنانچه تورم در اقلام خوراکی ها بالا باشد، فشار تورمی در کل بر دهک ها فقیر جامعه بالا تر خواهد بود. با توجه به اینکه تورم سالانه اقلام خوراکی بالغ بر 16 درصد بیشتر از تورم غیر خوراکی ها و خدمات بوده است، همین امر باعث شده است تا در کل فشار تورمی که دهک ها پایین و فقیر در یکسال گذشته تجربه کرده اند بالا باشد.

photo_2022-05-29_14-51-31