به گزارش اکوایران، در اولین ماه امسال تولید صنعت در ایران همچنان در حال کاهش است. بررسی آمار فروش در بعد ماهانه و نقطه ای نیز نشان از مسیری هماهنگ با تولید در این بخش داشته است.

به طور کلی مرکز پژوهش های مجلس در هر ماه گزارشی را از وضعیت تولید بخش های اقتصادی کشور را منتشر می کند.

این مرکز براساس شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده های ماهیانه شرکتهای صنعتی بورسی متغیرهای رشد تولید و فروش را در هر ماه برآورد می کند. در تهیه این شاخص ها از اطلاعات ماهیانه 305 شرکت بورسی استفاده میشود . این شاخص ها علاوه براندازه گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می نمایند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می کنند.

کاهش تولید در بخش صنعت

بررسی ماهانه شاخص تولید در صنعت نشان می دهد تولید در شرکت های صنعتی بورسی 2.7 درصد کاهش داشته که به مثابه افت تولید در این بخش در اولین ماه امسال است.

بررسی سالانه این شاخص اما نشان می دهد باوجودآنکه تولید بورس تقریبا 0.1 درصد رشد داشته اما 6 رشته فعالیت در این بازه خبر از افت جدی داشته است.

رشته فعالیت های «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر»، «خودرو و قطعات» و «شیمیایی(بجز دارو)» بیشترین سهم را در کاهش تولید صنعتی کشور داشته اند.

در مقابل اما «ماشین آلات  و تجهیزات» و «فلزات پایه» با اختلاف بیشترین سهم را در افزایش تولید صنعتی کشور چه در بعد ماهانه و چه در بعد سالانه به ثبت رسانده اند.

این روند در آمار فروش تولیدات صنعتی شرکت های بورسی نیز به چشم می خورد اما با شدت به مراتب بیشتری.

تولید صنعتی

کاهش 26.2 درصدی فروش در بخش صنعت

کلا در بررسی مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت صنعت برگرفته از صنایع بورسی 15 رشته فعالیت مورد ارزیابی قرار می گیرد. بررسی فروش صنایع در این بخش ها نشان می دهد این شاخص در مقایسه با ماه قبل (همسو با رشد ماهانه 0.1 درصدی در تولید) 1.8 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مقایسه با موقعیت مشابه در سال قبل نشاندهنده آن است که با افت بالای تولید در صنعت شاخص فروش نیز در اولین ماه امسال 26.2 درصد کاهش پیدا کرده است.

در میان گروه های بررسی شده، بیشترین سهم در کاهش سالانه فروش صنعتی «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «ماشین آلات و تجهیزات» و «سایر کانی های غیر فلزی» داشته است. «تجهیزات برقی» و «کاشی و سرامیک» در مقابل سهم بالایی را در افزایش شاخص فروش در این مدت به ثبت رسانده اند.

البته طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نیز نشان میدهد شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین ماه طبق انتظار کاهش داشته و به کمترین مقدار 24ماهه خود رسیده، اما انتظارات تولید برای ماه آینده افزایشی است.

تولید صنعتی