آنها معتقدند که با افزایش ۱۰ درصدی حقوق، دولت در اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تخلف کرده است و با وجود تورم ۴۰.۲ درصدی در سال ۱۴۰۰ و برنامه اصلاح قیمتی که در دستور کار دولت قرار گرفته، نباید ۱۰ درصد افزایش یابد. 

 

اما دولتی ها هم دلایل خود را برای اتخاذ این رویکرد دارند.