کاربران شبکه های اجتماعی دلایل مختلفی هم برای این مسدود شدن مطرح کرده اند؛‌ از مبارزه با پولشویی و فعالیت در سایت های شرط بندی و قمار تا تفکیک حساب های تجاری از حساب های شخصی. 

این در شرایطی است که اکنون، موعد تفکیک حساب های تجاری از حساب های شخصی است و هنوز زمان بررسی حساب ها و اخذ مالیات از حساب های تجاری فرا نرسیده، پس دلیلی برای مسدود شدن حساب ها به این بهانه وجود ندارد و به نظر می رسد که اصل ماجرا به تلاش برای مبارزه با پولشویی باز می گردد.