اقتصاد ایران می‌تواند در آن واحد در برخی بخش‌ها، هم در رکود باشد هم در رونق! مثلا مرکز آمار بگوید که بخش صنعت در رونق است، اما بانک مرکزی بگوید که خیر، بخش صنعت در رکود به سر می برد. 

این قاعده که دیگر عمری طولانی در اقتصاد ایران یافته، در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است. این گزارش نشان می‌دهد که اختلافات این دو مرجع آماری، در برخی بخش‌ها فاحش است.