«عباس آخوندی» وزیر پیشین راه و شهرسازی، «محمد شکرچی‌ زاده» و «بهروز گتمیری» استادان دانشکده عمران دانشگاه تهران، «سید صادق مصطفوی کاشانی» وکیل و کارشناس حقوقی ساختمان، «محسن بهرام غفاری» از تدوین‌گران مقرارت ملی ساختمان (مبحث ۲) در پاسخ به این سوالات به بحث پرداختند.

این برنامه به همت و همکاری «کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران» برگزار شده است.