سری‌لانکا از بحران اقتصادی به بحران سیاسی رسیده و ظاهرا چین در این بحران، بی‌تقصیر نیست. بخشی از این بحران ناشی از بی‌تدبیری‌های مسئولان و مقامات این کشور است. میل به فساد و ولع زیاد برای پروژه‌های زیرساختی به بلای جان اقتصاد و سیاست سری‌لانکا تبدیل شده‌است.

در این ویدیو می‌بینید که چین چطور با دیپلماسی بدهی خارجی، قدرت را در سری‌لانکا در اختیار گرفته و پایه‌های سیاسی این کشور را سست کرده‌است.

گزارش نسیم بنایی را در زمینه بحران سیاسی سری‌لانکا ببینید.