به گزارش اکوایران، روند عرضه گوشت در کشتارگاه های کشور مسیری نزولی را در تیر ماه سپری کرد با این حال در رتبه دوم شش سال اخیر جای داشت. به طور کلی مرکز آمار هر ماهه روندی را از وضعیت تغییرات عرضه گوشت به تفکیک بخش های مختلف منتشر می کند. این روند در تیرماه با 2 هزار تن کاهش نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته مواجه شده و افت قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. بیشترین حجم کاهش مربوط به بخش گاو و گوساله بوده است.

کاهش 2 هزار تنی عرضه گوشت در کشتارگاه ها

طبق داده های مرکز آمار ایران وزن لاشه های قابل مصرف انواع دام در کشتارگاه های کشور در تیر ماه روندی نزولی را پیموده است. این رقم در ابتدای تابستان امسال با 4 درصد کاهش نسبت به سال قبل خود به 51 هزار و 862 تن رسیده است. 

مقایسه دو ماهه این رقم نیز نشان می دهد پس از اعمال حذف ارز ترجیحی در خرداد ماه میزان عرضه گوشت نیز در تیر ماه نسبت به پایان بهار هزار و 400 تن کمتر شده است.

با این وجود مقایسه تیر ماه امسال با موقعیت مشابه خود در سال های گذشته نشان می دهد همچنان از سال 96 تا کنون این دومین رکورد عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه ها بوده است.

تورم گوشت

کاهش 15 درصدی عرضه گوشت گاو وگوساله در تیرماه

بررسی تفکیکی عرضه گوشت قرمز در این مدت نشان دهنده آن بوده که تنها گوسفند و بره در این ماه در عرضه گوشت مسیری افزایشی را ثبت کرده اند.

این در حالی است که چهار بخش دیگر اعم از بزو بزغاله، گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش و شتر و بچه شتر در این ماه شاهد افت وزنی کشتار نسبت به تیر 1400 بوده اند.

از لحاظ مقداری نیز عرضه گوشت قرمز گاو و گوساله 4 هزار و 183 تن کاهش را در این ماه ثبت کرده که بیشترین کاهش مقداری در این مقطع محسوب می شود.

تغییرات سمت عرضه گوشت قرمز در حالی ثبت شده که تورم مصرفی این محصول در دوماه اخیر روندی صعودی داشته است.

اوراق بدهی دولتی

تورم بالای گوشت قرمز و ماکیان در خرداد و تیر 1401

پس از حذف ارز ترجیحی در خرداد ماه و رکوردزنی تورم در این مقطع، تورم گوشت قرمز و ماکیان نیز که یکی از زیرگروه های بخش خوراکی هاست روندی صعودی را ثبت کرد. این تورم در خرداد ماه برابر با 19.7 درصد برای کل خانوارهای کشور ثبت شده و رکورد ده ساله را ثبت کرد. پس از آن درتیر ماه نیز این شاخص با وجود کاهشی مقطعی همچنان در سطح بالایی قرار داشته و برابر با 11.6 درصد به ثبت رسید.

بررسی رشد قیمت گاو و گوساله نیز در این مدت نشان می دهد این شاخص از سطح کیلویی 166 هزار تومان با 16 درصد رشد به کیلویی 193 هزار تومان رسیده که در بازه 20 ماهه بالاترین سطح را داشته است

برخی تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت نهاده های دامی که در نهایت طبق داده های مرکز آمار منجر به رکوردزنی تورم تولید کننده در این حوزه ها بوده عاملی بوده تا دامداران به کشتار بیشتر دام های خود بپردازند. شاهد این ادعا نیز می تواند دومین رکورد تیر ماه در مقایسه با مقاطع مشابه خود در 6 سال گذشته باشد. تورم تولید کننده گاوداری ها نیز نشان از رکورد ده ساله رشد هزینه های تولید در این شاخه داشته است.

اما از سوی دیگر حجم عرضه گوشت قرمز در بازه ماهانه و نقطه ای کاهش جزئی پیدا کرده است. تحلیل گران معتقدند یکی از عوامل به رشد شاخص قیمت مصرف کننده در این محصول برمی گردد. طبق داده های مرکز آمار تورم بالای مصرف کننده در گوشت قرمز می تواند تقاضای این محصول را کاهش چشم گیری دهد که در نهایت باعث شده تا عرضه گوشت نیز در کشتارگاه ها روندی نزولی پیدا کند.

تورم گوشت